آموزشگاه و فروشگاه ایرا سان

زعفران نگین صادراتی، یک مثقال

زعفران نگین صادراتی، یک مثقال

زعفران مدل نگین ایراسان به مقدار ۳ گرم در بسته بندی شیشه ای با کیفیت عالی طمع هر غذایی را دل نشین تر می کند.

وزن

یک گرم

(دیدگاه کاربر 1)

275,000 تومان

زعفران مدل نگین ایراسان به مقدار ۱ مثقال با کیفیت عالی طمع هر غذایی را دل نشین تر می کند.

Scroll to Top